Varnish Cache
Bez kategorii / 26 maja 2015

Varnish Cache – jest akceleratorem aplikacji webowych zwany również jako HTTP reverse proxy. Konfigurowany do buforowania zawartości strony.Odbiera żądania od klientów i próbuje na nie odpowiedzieć z pamięci podręcznej. Jeśli Varnish nie może odpowiedzieć na żądanie z pamięci podręcznej, to przekierowuje żądanie do backendu, pobiera odpowiedź, przechowuje w pamięci podręcznej i dostarcza do klienta. Jedną z kluczowych funkcjonalności Varnish Cache, oprócz wydajności jest elastyczność konfiguracji języka VCL. Pozwala tworzyć polityki określające jak powinny być obsługiwane przychodzące żądania, jakie treści mają być obsługiwane. Wspierane platformy : – wersje oparte na Linux, FreeBSD – NetBSD, OpenBSD, OS X – Oracle Solaris, OmniOS, SmartOS Przykład instalacji na systemie Debian : Instalacja ze źródeł : Instalujemy potrzebne pakiety : Aktualna stabilna wersja : Varnish Cache 4.0.3 – wydana 19 lutego 2015 Kompilowanie : Przeprowadzenie testu przed instalacją (opcjonalnie) : Instalacja : Varnish zostanie zainstalowany w /usr/local. Pliki binarne będą znajdować się w /usr/local/sbin/varnishd Domyślna konfiguracja : /usr/local/etc/varnish/default.vcl Instalacja z pakietów – na systemie Debian : Wystarczy wykonać w konsoli : Startujemy usługę po instalacji Varnish : Sprawdzamy czy Varnish został prawidłowo zainstalowany : – otwórz przeglądarkę internetową i wpisz jako adres : http://127.0.0.1:6081 Zastąp adres IP na adres IP swojej maszyny : np. http://192.168.3.135:6081…

Reset hasła dla root w systemie LINUX
Bez kategorii , Linux / 21 maja 2015

Metoda poniższa zadziała tylko wtedy gdy GRUB nie został zabezpieczony hasłem : Przykład oparty na systemie Linux – Dystrybucja Debian 8 1) Uruchamiamy komputer z systemem LINUX na którym chcemy przeprowadzić restart hasła dla użytkownika root 2) W menu startowym GRUB przechodzimy do edycji parametrów startowych jądra Linux. – w momencie pojawienia się menu GRUB wybieramy wpis bootujący (używamy klawisze “strzałki”) oraz naciskamy klawisz “e“. 3) Po uruchomieniu edytora, modyfikujemy linijkę zawierającą ścieżkę do jądra Linux: Na końcu tej linii dopisujemy : Wykonujemy Enter oraz naciskamy klawisze “Ctrl + X” W ten sposób uruchomimy powłokę bash z prawami użytkownika root. Aby móc zmienić hasło administratora, należy zamontować system plików z możliwością zapisu: opcja -n umożliwia zamontowanie systemu plików bez zapisania w pliku /etc/mtab (system jest w trybie tylko do odczytu, zapis do pliku by się nie powiódł) opcja -o remount, rw – przemontowuje system plików do trybu odczyt + zapis Aby zmienić hasło dla root wykonujemy : Nadajemy nowe hasło. Restartujemy system i używamy nowego hasła.

Narzędzie Rsync
Bez kategorii / 18 maja 2015

Rsync – szybkie i funkcjonalne narzędzie do kopiowania plików. Można kopiować lokalnie, do/z innych hostów wykorzystując zdalną powłokę, do/z zdalnego demona rsync.

Logi – MySQL – częste problemy
Bez kategorii / 4 maja 2015

Częste problemy – MySQL : Problemy z wykonywaniem zapytań (opóźnienia) Przeciążony serwer MySQL Ogólne problemy z serwerem MySQL, Błędy Nieoptymalne zapytania MySQL to takie zapytania, których wykonanie trwa dłużej niż 1 sekunda. Powodują np. powolne otwieranie strony internetowej, przeciążanie serwera. Rozwiązania/Procedury : 1. Odczyt logów (/var/log/mysql) : slowlog (mysql-slow.log) – logi nieoptymalnych zapytań: – log zawiera zapytania, których czas wykonania przekroczył czas ustawiony w konfiguracji /etc/mysql/my.cnf. Parametr (long_query_time) – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. Plik : /var/log/mysql/mysql-slow.log general log (mysql.log) : – logowanie wszystkich zapytań, które zostały wysłane do serwera MySQL – logowanie informacji o połączeniach z bazą danych – logi tego typu zapisują pełne zapytania SQL w postaci tekstowej. – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. Włączyć tylko na jakiś czas. Uważać na duże rozmiary pliku. Plik : /var/log/mysql/mysql.log binlog (mysql-bin.log) : – logowanie zmian, jakie zostały wprowadzone w bazach danych (postać binarna) – przydatne logi przy odtwarzaniu bazy danych – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. #log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log Plik : /var/log/mysql/mysql-bin.log 1.1 Logowanie obciążenia – MySQL – logi nieoptymalnych zapytań (plik mysql-slow.log) : Narzędzie Slow Query Log – umożliwia znalezienie tych zapytań, które powodują spadek wydajności bazy danych. Narzędzie wymaga konfiguracji. /etc/mysql/my.cnf : Restart serwera : Jeśli serwer MySQL…

MySQL -procedury resetu, zmiany hasła
Bez kategorii / 4 maja 2015

PROCEDURA USTAWIANIA PIERWSZEGO HASŁA : PROCEDURY RESETU HASŁA : Pierwsza procedura resetu hasła root na serwerze MySQL : 1. Logujemy się na użytkownika root na serwerze 2. Zatrzymujemy serwer MySQL : lub wydajemy kill ID_procesu_mysqld 3. Uruchamiamy serwer MySQL bez sprawdzania poświadczeń oraz bez zdalnych połączeń. Uruchamiamy serwer bez sieci (–skip-networking), połączenia do niego będą możliwe tylko lokalnie. 4. W drugiej sesji SSH logujemy się na serwer MySQL i dokonujemy zmiany hasła roota : 5. Przeładowujemy uprawnienia (ładujemy tabelę uprawnień): 6. W tej samej sesji wyłączamy serwer MySQL, uruchamiamy go w normalnym trybie: lub /etc/init.d/mysql stop Następnie uruchamiamy ponownie : Druga procedura resetu hasła root na serwerze MySQL : 1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql. 2. Uruchamiamy mysql’a w trybie bezpiecznym bez kontroli uprawnień: 3. Uruchamiamy konsolę jako root, wybieramy bazę danych mysql : 4. Zmieniamy hasło : 5. Przeładowujemy uprawnienia: 6. Startujemy serwer bazodanowy Trzecia procedura resetu hasła. Wykorzystanie parametru ini-file : 1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql. 2. Tworzymy plik z odpowiednimi parametrami logowania : np. plik o nazwie “recovery” 3. Uruchamiamy serwer z parametrem init-file : 4. Logujemy się do MySQL : 5. Zmieniamy hasło 6. Przeładowujemy…