Linux/Unix

30 stycznia 2015

Bacula-7.0.5 – Postgresql

Baculum – interfejs webowy dla Bacula

Bacula-Web – narzędzie raportujące i monitorujące – Bacula

Przywracanie plików/katalogów – Bacula

Przywracanie systemu Linux. Wykorzystanie backupu – Bacula

Narzędzia administratora systemu Linux/Unix

Postfix + PostfixAdmin + Dovecot + Roundcube + Autoresponder + Clamav + SpamAssassin

Instalacja Apache, MySQL, PHP

Instalacja i konfiguracja systemu monitorowania serwerów oraz innych usług – Nagios i Icinga

Rsyslog + MySQL + Loganalyzer . Serwer logów.

Munin Instalacja i konfiguracja

Zabbix – instalacja oraz krótki przegląd funkcjonalności

OpenVAS – skaner podatności (luk)

Czy Twój serwer WWW jest bezpieczny ? Możesz sprawdzić narzędziem Nikto.

MySQL -procedury resetu, zmiany hasła

Logi – MySQL – procedury

Narzędzie Rsync

Reset hasła dla root w systemie LINUX

Wyszukiwanie plików o rozmiarze …

Wyświetlenie wybranych kolumn z pliku oraz z poleceń

sed – używanie – przykłady

System kontroli wersji – GIT

Firewall w Linux

Active Directory – Samba (instalacja + podstawowa konfiguracja)

OpenVPN – instalacja, konfiguracja

Brak komentarzy