Narzędzia administratora systemu Linux/Unix
Bez kategorii , Linux / 9 kwietnia 2014

Zestaw narzędzi administratora systemu Linux/Unix : uptime uptime – czas nieprzerwanej pracy komputera (serwera). Sprawdzenie ile jest obecnie zalogowanych użytkowników. Możemy również sprawdzić średnie obciążenie systemu z ostatnich 1, 5, 15 minut. 20:27:59 up 6:23, 2 users, load average: 0,00, 0,01, 0,05 Load average jest średnią liczbą procesów, które są w stanie działajacym lub nieprzerywalnym. Proces działający – proces, który używa procesora lub oczekuje na niego. Proces w stanie nieprzerywalnym – czeka na dostęp wejścia/wyjśca (np. dysk). Load average o wartości 1 w systemie, który pracuje na jednym procesorze, oznacza pełne obciążenie. Nie należy przekraczać wartości 1 na systemie z 1 CPU. Informacja o obciążeniu wskazuje, ile procesów używa procesora w tym samym czasie.