Instalacja Apache, MySQL, PHP
Bez kategorii , Linux / 10 grudnia 2012

Przykład instalacyjny oparty na systemie Debian : Na początku należy skonfigurować połączenie sieciowe i zaktualizować bazę dostępnych pakietów. Konfiguracja połączenia sieciowego : Wykonujemy polecenie ifconfig aby wyświetlić aktywne interfejsy sieciowe. Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne interfejsy wykonujemy polecenie ifconfig -a. Sieć konfigurujemy w pliku : /etc/network/interfaces Używamy do tego celu skryptów lub modyfikujemy plik konfiguracyjny (interfaces) interfejsu sieciowego. Możemy również posłużyć się poleceniem : ifconfig w celu nadania adresów IP. Aktualizacja bazy pakietów : sudo nano /etc/apt/sources.list Do pliku sources.list, który się znajduje w katalogu /etc/apt dodajemy wpisy : deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ stable main contrib non-free deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ stable main contrib non-free deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free deb http://www.deb-multimedia.org stable main non-free Następnie aktualizujemy listę pakietów : apt-get update Należy również zainstalować nowsze wersje pakietów, które są już zainstalowane na komputerze : apt-get upgrade Aby zaktualizować cały system wykonujemy : apt-get dist-upgrade INSTALACJA SERWERA WWW – APACHE W konsoli wykonujemy polecenie : apt-get install apache2 Jak sprawdzić czy serwer Apache został zainstalowany i czy jest uruchomiony ? Otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy : http://adres_ip_serwera/ Aby sprawdzić adres serwera IP wykonujemy polecenie ifconfig W przeglądarce powinien się wyświetlać napis : It works ! Możemy również wykonać polecenie…