Instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej Asterisk
Bez kategorii , Linux , VoIP / 10 grudnia 2012

Asterisk jest to oprogramowanie centrali telefonicznej opartej na licencji GPL. Działa na systemach operacyjnych Microsoft Windows, Linux, BSD, Mac OS X. Przykład instalacji oparty na systemie Linux – Debian. W celu zainstalowania centrali Asterisk, w konsoli wykonujemy polecenie : apt-get install asterisk Podczas instalacji wyskoczy okno konfiguracyjne: Zatwierdzamy OK jeśli konfigurujemy centralę dla Polski. Czekamy aż dobiegnie końca instalacja. Pozostałe Międzynarodowe Kody można znaleźć na stronie : http://pl.wikisource.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_kody_telefoniczne Poniższym poleceniem sprawdzamy czy centrala Asterisk się uruchomiła po instalacji : /etc/init.d/asterisk status Jeśli nie, to wykonujemy polecenie : /etc/init.d/asterisk start , które spowoduje wystartowanie usługi. Instalacja pakietu asterisk-GUI  ( interfejs graficzny konfiguracji Asterisk przez przeglądarkę internetową )  Wykonujemy polecenie apt-get install subversion Przechodzimy do katalogu /usr/share/asterisk i ściągamy paczkę asterisk-gui : cd /usr/share/asterisk svn checkout http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0  asterisk-gui Przechodzimy następnie do katalogu /usr/share/asterisk/asterisk-gui i wykonujemy polecenia : ./configure make make install W katalogu  /usr/share/asterisk należy wykonać polecenia : rm -rf /usr/share/asterisk/static-http/ ln -s /var/lib/asterisk/static-http/ /usr/share/asterisk/ cd /var/lib/asterisk chown -R asterisk.asterisk static-http chown -R asterisk.asterisk scripts chown -R asterisk.asterisk gui_backups Restartujemy następnie centralę Asterisk: /etc/init.d/asterisk restart KONFIGURACJA ASTERISK: Przed zmianą zawartości plików konfiguracyjnych, zalecam zrobić kopię katalogu Asterisk wykonując polecenie : cp -r /etc/asterisk /etc/asterisk.backup asterisk.backup – to kopia katalogu /etc/asterisk Przechodzimy do pliku manager.conf : /etc/asterisk/manager.conf…