Bacula 7.0.5 – Postgresql

Bacula – system do tworzenia kopii zapasowych typu klient/serwer, udostępniany na licencji otwartego oprogramowania (GPL), pozwalający tworzyć zaawansowane, profesjonalne systemy kopii bezpieczeństwa. System umożliwia dopasowanie strategii kopii bezpieczeństwa do potrzeb małych, średnich i dużych konfiguracji. Pozwala m.in. na szyfrowanie transmisji, kompresję plików w locie, zdalny monitoring ze stacji klienckiej, wykorzystanie bibliotek taśmowych, dysków twardych, dysków DVD. Informacje o wszystkich przechowywanych plikach (tzw. katalog) trzyma w bazie danych (MySQL, PostgreSQL, SQLite). źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Bacula

Narzędzia administratora systemu Linux/Unix
Bez kategorii , Linux / 9 kwietnia 2014

Zestaw narzędzi administratora systemu Linux/Unix : uptime uptime – czas nieprzerwanej pracy komputera (serwera). Sprawdzenie ile jest obecnie zalogowanych użytkowników. Możemy również sprawdzić średnie obciążenie systemu z ostatnich 1, 5, 15 minut. 20:27:59 up 6:23, 2 users, load average: 0,00, 0,01, 0,05 Load average jest średnią liczbą procesów, które są w stanie działajacym lub nieprzerywalnym. Proces działający – proces, który używa procesora lub oczekuje na niego. Proces w stanie nieprzerywalnym – czeka na dostęp wejścia/wyjśca (np. dysk). Load average o wartości 1 w systemie, który pracuje na jednym procesorze, oznacza pełne obciążenie. Nie należy przekraczać wartości 1 na systemie z 1 CPU. Informacja o obciążeniu wskazuje, ile procesów używa procesora w tym samym czasie.

Czy Twój serwer WWW jest bezpieczny ? Możesz sprawdzić narzędziem Nikto.
Bez kategorii , Linux / 15 września 2013

Zabraniam używania tych metod do czynności niezgodnych z prawem ! Dostając się np. do prywatnej sieci/systemu, popełnisz przestępstwo ! Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultaty niewłaściwego wykorzystania zawartych tutaj technik testowania wydajności i zabezpieczeń. Postawiliśmy serwer WWW i nie wiemy czy jest dobrze zabezpieczony ? Można to sprawdzić wykorzystując narzędzie Nikto, które jest dostępne w systemie BackTrack/Kali Linux. Nikto to narzędzie oparte na licencji Open Source (GPL). Jest to skaner serwerów WWW, który wykonuje kompleksowe testy na elementach serwera WWW. Sprawdza również konfigurację serwera WWW. W przypadku systemu BackTrack : Przed testowaniem serwera należy zaktualizować bazę Nikto : W katalogu /pentest/web/nikto uruchamiamy : TESTOWANIE ZABEZPIECZEŃ SERWERA WWW – APACHE : W systemie BackTrack uruchamiamy narzędzie Nikto wykonując w konsoli : np. Wynik może być następujący : Narzędziem tym nie tylko wykryjemy zagrożenia ale również możemy otrzymać zalecenia, które poprawią lepsze zabezpieczenie i działanie serwera.

Instalacja Apache, MySQL, PHP
Bez kategorii , Linux / 10 grudnia 2012

Przykład instalacyjny oparty na systemie Debian : Na początku należy skonfigurować połączenie sieciowe i zaktualizować bazę dostępnych pakietów. Konfiguracja połączenia sieciowego : Wykonujemy polecenie ifconfig aby wyświetlić aktywne interfejsy sieciowe. Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne interfejsy wykonujemy polecenie ifconfig -a. Sieć konfigurujemy w pliku : /etc/network/interfaces Używamy do tego celu skryptów lub modyfikujemy plik konfiguracyjny (interfaces) interfejsu sieciowego. Możemy również posłużyć się poleceniem : ifconfig w celu nadania adresów IP. Aktualizacja bazy pakietów : sudo nano /etc/apt/sources.list Do pliku sources.list, który się znajduje w katalogu /etc/apt dodajemy wpisy : deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ stable main contrib non-free deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ stable main contrib non-free deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free deb http://www.deb-multimedia.org stable main non-free Następnie aktualizujemy listę pakietów : apt-get update Należy również zainstalować nowsze wersje pakietów, które są już zainstalowane na komputerze : apt-get upgrade Aby zaktualizować cały system wykonujemy : apt-get dist-upgrade INSTALACJA SERWERA WWW – APACHE W konsoli wykonujemy polecenie : apt-get install apache2 Jak sprawdzić czy serwer Apache został zainstalowany i czy jest uruchomiony ? Otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy : http://adres_ip_serwera/ Aby sprawdzić adres serwera IP wykonujemy polecenie ifconfig W przeglądarce powinien się wyświetlać napis : It works ! Możemy również wykonać polecenie…

Instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej Asterisk
Bez kategorii , Linux , VoIP / 10 grudnia 2012

Asterisk jest to oprogramowanie centrali telefonicznej opartej na licencji GPL. Działa na systemach operacyjnych Microsoft Windows, Linux, BSD, Mac OS X. Przykład instalacji oparty na systemie Linux – Debian. W celu zainstalowania centrali Asterisk, w konsoli wykonujemy polecenie : apt-get install asterisk Podczas instalacji wyskoczy okno konfiguracyjne: Zatwierdzamy OK jeśli konfigurujemy centralę dla Polski. Czekamy aż dobiegnie końca instalacja. Pozostałe Międzynarodowe Kody można znaleźć na stronie : http://pl.wikisource.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_kody_telefoniczne Poniższym poleceniem sprawdzamy czy centrala Asterisk się uruchomiła po instalacji : /etc/init.d/asterisk status Jeśli nie, to wykonujemy polecenie : /etc/init.d/asterisk start , które spowoduje wystartowanie usługi. Instalacja pakietu asterisk-GUI  ( interfejs graficzny konfiguracji Asterisk przez przeglądarkę internetową )  Wykonujemy polecenie apt-get install subversion Przechodzimy do katalogu /usr/share/asterisk i ściągamy paczkę asterisk-gui : cd /usr/share/asterisk svn checkout http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0  asterisk-gui Przechodzimy następnie do katalogu /usr/share/asterisk/asterisk-gui i wykonujemy polecenia : ./configure make make install W katalogu  /usr/share/asterisk należy wykonać polecenia : rm -rf /usr/share/asterisk/static-http/ ln -s /var/lib/asterisk/static-http/ /usr/share/asterisk/ cd /var/lib/asterisk chown -R asterisk.asterisk static-http chown -R asterisk.asterisk scripts chown -R asterisk.asterisk gui_backups Restartujemy następnie centralę Asterisk: /etc/init.d/asterisk restart KONFIGURACJA ASTERISK: Przed zmianą zawartości plików konfiguracyjnych, zalecam zrobić kopię katalogu Asterisk wykonując polecenie : cp -r /etc/asterisk /etc/asterisk.backup asterisk.backup – to kopia katalogu /etc/asterisk Przechodzimy do pliku manager.conf : /etc/asterisk/manager.conf…