Logi – MySQL – częste problemy
Bez kategorii / 4 maja 2015

Częste problemy – MySQL : Problemy z wykonywaniem zapytań (opóźnienia) Przeciążony serwer MySQL Ogólne problemy z serwerem MySQL, Błędy Nieoptymalne zapytania MySQL to takie zapytania, których wykonanie trwa dłużej niż 1 sekunda. Powodują np. powolne otwieranie strony internetowej, przeciążanie serwera. Rozwiązania/Procedury : 1. Odczyt logów (/var/log/mysql) : slowlog (mysql-slow.log) – logi nieoptymalnych zapytań: – log zawiera zapytania, których czas wykonania przekroczył czas ustawiony w konfiguracji /etc/mysql/my.cnf. Parametr (long_query_time) – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. Plik : /var/log/mysql/mysql-slow.log general log (mysql.log) : – logowanie wszystkich zapytań, które zostały wysłane do serwera MySQL – logowanie informacji o połączeniach z bazą danych – logi tego typu zapisują pełne zapytania SQL w postaci tekstowej. – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. Włączyć tylko na jakiś czas. Uważać na duże rozmiary pliku. Plik : /var/log/mysql/mysql.log binlog (mysql-bin.log) : – logowanie zmian, jakie zostały wprowadzone w bazach danych (postać binarna) – przydatne logi przy odtwarzaniu bazy danych – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. #log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log Plik : /var/log/mysql/mysql-bin.log 1.1 Logowanie obciążenia – MySQL – logi nieoptymalnych zapytań (plik mysql-slow.log) : Narzędzie Slow Query Log – umożliwia znalezienie tych zapytań, które powodują spadek wydajności bazy danych. Narzędzie wymaga konfiguracji. /etc/mysql/my.cnf : Restart serwera : Jeśli serwer MySQL…