Logi – MySQL – częste problemy
Bez kategorii / 4 maja 2015

Częste problemy – MySQL : Problemy z wykonywaniem zapytań (opóźnienia) Przeciążony serwer MySQL Ogólne problemy z serwerem MySQL, Błędy Nieoptymalne zapytania MySQL to takie zapytania, których wykonanie trwa dłużej niż 1 sekunda. Powodują np. powolne otwieranie strony internetowej, przeciążanie serwera. Rozwiązania/Procedury : 1. Odczyt logów (/var/log/mysql) : slowlog (mysql-slow.log) – logi nieoptymalnych zapytań: – log zawiera zapytania, których czas wykonania przekroczył czas ustawiony w konfiguracji /etc/mysql/my.cnf. Parametr (long_query_time) – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. Plik : /var/log/mysql/mysql-slow.log general log (mysql.log) : – logowanie wszystkich zapytań, które zostały wysłane do serwera MySQL – logowanie informacji o połączeniach z bazą danych – logi tego typu zapisują pełne zapytania SQL w postaci tekstowej. – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. Włączyć tylko na jakiś czas. Uważać na duże rozmiary pliku. Plik : /var/log/mysql/mysql.log binlog (mysql-bin.log) : – logowanie zmian, jakie zostały wprowadzone w bazach danych (postać binarna) – przydatne logi przy odtwarzaniu bazy danych – logi trzeba aktywować. Domyślnie wyłączone. #log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log Plik : /var/log/mysql/mysql-bin.log 1.1 Logowanie obciążenia – MySQL – logi nieoptymalnych zapytań (plik mysql-slow.log) : Narzędzie Slow Query Log – umożliwia znalezienie tych zapytań, które powodują spadek wydajności bazy danych. Narzędzie wymaga konfiguracji. /etc/mysql/my.cnf : Restart serwera : Jeśli serwer MySQL…

MySQL -procedury resetu, zmiany hasła
Bez kategorii / 4 maja 2015

PROCEDURA USTAWIANIA PIERWSZEGO HASŁA : PROCEDURY RESETU HASŁA : Pierwsza procedura resetu hasła root na serwerze MySQL : 1. Logujemy się na użytkownika root na serwerze 2. Zatrzymujemy serwer MySQL : lub wydajemy kill ID_procesu_mysqld 3. Uruchamiamy serwer MySQL bez sprawdzania poświadczeń oraz bez zdalnych połączeń. Uruchamiamy serwer bez sieci (–skip-networking), połączenia do niego będą możliwe tylko lokalnie. 4. W drugiej sesji SSH logujemy się na serwer MySQL i dokonujemy zmiany hasła roota : 5. Przeładowujemy uprawnienia (ładujemy tabelę uprawnień): 6. W tej samej sesji wyłączamy serwer MySQL, uruchamiamy go w normalnym trybie: lub /etc/init.d/mysql stop Następnie uruchamiamy ponownie : Druga procedura resetu hasła root na serwerze MySQL : 1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql. 2. Uruchamiamy mysql’a w trybie bezpiecznym bez kontroli uprawnień: 3. Uruchamiamy konsolę jako root, wybieramy bazę danych mysql : 4. Zmieniamy hasło : 5. Przeładowujemy uprawnienia: 6. Startujemy serwer bazodanowy Trzecia procedura resetu hasła. Wykorzystanie parametru ini-file : 1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql. 2. Tworzymy plik z odpowiednimi parametrami logowania : np. plik o nazwie “recovery” 3. Uruchamiamy serwer z parametrem init-file : 4. Logujemy się do MySQL : 5. Zmieniamy hasło 6. Przeładowujemy…

Instalacja Apache, MySQL, PHP
Bez kategorii , Linux / 10 grudnia 2012

Przykład instalacyjny oparty na systemie Debian : Na początku należy skonfigurować połączenie sieciowe i zaktualizować bazę dostępnych pakietów. Konfiguracja połączenia sieciowego : Wykonujemy polecenie ifconfig aby wyświetlić aktywne interfejsy sieciowe. Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne interfejsy wykonujemy polecenie ifconfig -a. Sieć konfigurujemy w pliku : /etc/network/interfaces Używamy do tego celu skryptów lub modyfikujemy plik konfiguracyjny (interfaces) interfejsu sieciowego. Możemy również posłużyć się poleceniem : ifconfig w celu nadania adresów IP. Aktualizacja bazy pakietów : sudo nano /etc/apt/sources.list Do pliku sources.list, który się znajduje w katalogu /etc/apt dodajemy wpisy : deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ stable main contrib non-free deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ stable main contrib non-free deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free deb http://www.deb-multimedia.org stable main non-free Następnie aktualizujemy listę pakietów : apt-get update Należy również zainstalować nowsze wersje pakietów, które są już zainstalowane na komputerze : apt-get upgrade Aby zaktualizować cały system wykonujemy : apt-get dist-upgrade INSTALACJA SERWERA WWW – APACHE W konsoli wykonujemy polecenie : apt-get install apache2 Jak sprawdzić czy serwer Apache został zainstalowany i czy jest uruchomiony ? Otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy : http://adres_ip_serwera/ Aby sprawdzić adres serwera IP wykonujemy polecenie ifconfig W przeglądarce powinien się wyświetlać napis : It works ! Możemy również wykonać polecenie…