MySQL -procedury resetu, zmiany hasła
Bez kategorii / 4 maja 2015

PROCEDURA USTAWIANIA PIERWSZEGO HASŁA : PROCEDURY RESETU HASŁA : Pierwsza procedura resetu hasła root na serwerze MySQL : 1. Logujemy się na użytkownika root na serwerze 2. Zatrzymujemy serwer MySQL : lub wydajemy kill ID_procesu_mysqld 3. Uruchamiamy serwer MySQL bez sprawdzania poświadczeń oraz bez zdalnych połączeń. Uruchamiamy serwer bez sieci (–skip-networking), połączenia do niego będą możliwe tylko lokalnie. 4. W drugiej sesji SSH logujemy się na serwer MySQL i dokonujemy zmiany hasła roota : 5. Przeładowujemy uprawnienia (ładujemy tabelę uprawnień): 6. W tej samej sesji wyłączamy serwer MySQL, uruchamiamy go w normalnym trybie: lub /etc/init.d/mysql stop Następnie uruchamiamy ponownie : Druga procedura resetu hasła root na serwerze MySQL : 1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql. 2. Uruchamiamy mysql’a w trybie bezpiecznym bez kontroli uprawnień: 3. Uruchamiamy konsolę jako root, wybieramy bazę danych mysql : 4. Zmieniamy hasło : 5. Przeładowujemy uprawnienia: 6. Startujemy serwer bazodanowy Trzecia procedura resetu hasła. Wykorzystanie parametru ini-file : 1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql. 2. Tworzymy plik z odpowiednimi parametrami logowania : np. plik o nazwie “recovery” 3. Uruchamiamy serwer z parametrem init-file : 4. Logujemy się do MySQL : 5. Zmieniamy hasło 6. Przeładowujemy…